Ankurdamine

Sika AnchorFix-1

Kiiresti kõvenev, tavarakendustekorral kasutatav ankurdusliim