SikaFiber® Force-60

Betooni ja torkreetbetooni sünteetiline makrofiiber.

SikaFiber® Force-60 on betoon- ja torkreetbetoonkonstruktsioonides kasutatav sünteetiline makrofiiber.

SikaFiber® Force-60 lisamine parandab kivistunud betooni omadusi järgmiselt:
  • Energia neeldumine suureneb oluliselt pritsbetoonis
  • Pragude, eriti suurte pragude täitmise võime
  • Suurenenud vastupidavus tänu heale keemilisele vastupidavusele
  • Roostevabad pinnad