1910: Kõik algas Sika-1 ja Gotthard tunnelist

Sika alustalad

Kaspar Winkler asetas 1910. aastal ettevõtjahingest juhituna paika meie ettevõtte nurgakivi. Kaspar sündis tagasihoidlikku kingsepaperekonda ning emigreerus üsna varajases eas Austriast Šveitsi. Šveitsis leiutas ta Sika-1, kiiresti tahkuva veekindlust tagava segulisandi, mille abil muudeti veekindlaks Gotthardi tunnel – see võimaldas Šveitsi raudteel selle olulise Põhja- ja Lõuna-Euroopa vahelise raudteeühenduse elektrifitseerida.


Uuendustele vastati nõudlusega

Kaspar Winkler nägi oma uuenduslike lisandite järele globaalset vajadust ning asutas kõikjal üle maailma tütarettevõtteid. 1930ndatel rajasid Sika 15 Euroopas, Ameerika Ühendriikides, Argentinas, Brasiilias ja Jaapanis tegutsevat tütarettevõtet uusi ehituskemikaalide turge.

Kaspar Winkler, founder of Sika
Pilt: Kaspar Winkler, founder of Sika
Milestones 1910 - 1935: Gotthard läbimurre
Waterproofing works in the Hudson Tunnel
Pilt: Waterproofing works in the Hudson Tunnel

Pärast väga raskeid esimesi aastaid, tema läbimurres saabus 1918. aastal, kui Šveitsi Föderaalne Raudteeamet viis Gotthardi lõigu tunnelite veekindlaks muutmisel läbi edukad katsed Sikaga. Tunnelid pidid olema veekindlad selleks, et kasutada saaks ka elektrironge. Järgnevatel aastatel kasutas Šveitsi Föderaalne Raudteeamet Sikat 67 tunneli veekindlaks muutmisel.

Laienemised

Selle edu järel katsetas Kaspar Winkler ehitusstruktuuridele suunatud kemikaalide potentsiaali välismaal. Ta mõistis, et ettevõtte sihikindlaks laienemiseks on tal vaja rahvusvahelise kogemusega juhti ja palkas välisoperatsioonide direktori, kes asutas tütarettevõtted Inglismaal, Itaalias ja Prantsusmaal aastatel 1926-1928. 

Direktor ei soovinud olla ainult töötaja - ta soovis olla partner. Direktor sõlmis nutikad kokkulepped, mis muutsid tema vallandamise võimatuks ja osapoolte vaheline kohtuprotsess kestis aastaid, kuni ettevõte jaotati vahekohtuga 1932. aastal.

1928. aastal liitus ettevõtte juhatusega Winkleri väimees Fritz Schenker ja jätkas laienemist kogu maailmas. 1935. aastaks oli Sikal esindatud Euroopas, Lõuna-Ameerikas ja Aasias.

Milestones 1935 - 1970: Majandusbuum ja - kriis
Fritz Schenker (third from right) on a visit in Santiago de Chile, October 1959
Pilt: Fritz Schenker (third from right) on a visit in Santiago de Chile, October 1959

Teise maailmasõja ajal olid ajad rasked, kuid Sika ettevõtetel õnnestus oma tööd jätkata. 

Romuald Burkardi asumisega ettevõttesse, algatati Šveitsis teise põlvkonna vahetus. Alates 1953. aastal ettevõttesse astumisest kuni oma äia Fritz Schenkeri surmani 1971. aastal võttis Burkard järk-järgult üle kontserni juhtimise. Hiljem noteeriti Sika Šveitsi börsil.

1960ndatel aset leidnud majanduse ülekuumenemise ajal libises Sika aga tõsisesse kriisi. Sikal õnnestus napilt vältida maksejõuetust.

Milestones 1970 - 1990: Uutele turgudele - ja Sika Vaim
The adhesive Sikaflex was used for the windscreen of the BMW 7 series of the late 80's
Pilt: The adhesive Sikaflex was used for the windscreen of the BMW 7 series of the late 80's

 70ndate tugev majanduslangus tugevdas Sika Vaimu.See oli nende aastate jooksul loodud ja tähistas seda, kuidas töötajad tundsid isiklikku vastutust oma töö ja ettevõtte eest tervikuna, samuti töötajate solidaarsust ja optimistlikku suhtumist ettevõttesse. Sika Vaim moodustab täna veel ettevõtte DNA.

1980ndatel käivitas Sika mitmeotstarbelise liimi Sikaflex abil tegevuse uues ärivaldkonnas: autotööstuses. Seeläbi kaldus Sika kõrvale traditsiooniliselt ehitusliimide teelt. Sikaflex´i ja uute tutvustatud mörtidega, oli Sika tulevikuks õigel teel.

Teine oluline tooterühm, mis suutis majanduslangusele vastu pidada, oli "Renoveerimine ja hooldus".  Vähendamaks tulevikus sõltuvust ehitustööstusest, laiendati spetsiaalselt tootevalikut rühmas "Renoveerimine ja hooldus". Turu valdkond, millega tegeletakse veel tänapäeval.

Milestones 1990 - 2010: Kiire kasv
Heat Welding of Sikaplan® sealing sheets
Pilt: Heat Welding of Sikaplan® sealing sheets

Sika koges oma kümnendi kiiremat kasvu. Ainuüksi aastatel 1990 - 1995, asutati 16 uut tütarettevõtet. Käive kasvas 2 miljardilt Šveitsi frangilt enam kui 4,6 miljardi Šveitsi frangini, millest märkimisväärse osa moodustasid aastatel 2000–2008 omandatud 36 ettevõtet. Samal perioodil kasvas tööjõud 8000-lt 13 000-ni.

Thanks to Sika ViscoCrete it was possible to pump concrete up to the topmost floors of the 180 metre high "Turning Torso" in Malmö, Sweden, and to give the fair-faced concrete facade a surface smooth as glass
Pilt: Thanks to Sika ViscoCrete it was possible to pump concrete up to the topmost floors of the 180 metre high "Turning Torso" in Malmö, Sweden, and to give the fair-faced concrete facade a surface smooth as glass

Keldrist katuseni

Alates 2000. aastast võtab Sika ettevõtte põhipädevused kokku järgmiselt: tihendamine, liimimine, summutamine, tugevdamine ja kaitsmine. Sika püüdlus oli saada nende tehnikate vallas turuliidriks keldrist katuseni. 

Sika Technology Center
Pilt: Sika Technology Center in Zurich, Switzerland
Sika Technology Center

MILESTONES ALATES 2010: Pidev kasv ja uuendamine

Sika strateegia  keskmes on orgaaniline kasv. Eesmärkide saavutamisele aitavad kaasa mitmesugused algatused. Alates 2015. aastast on Sika omandanud 20 ettevõtet, avanud 11 riigis uued tütaeettevõtted ja 37 uut tehast.  Rakendatud on edukat  Sihtturu põhimõtet ning kasvu aluseks on tähtsad trendid.

Kirjeldatud kontekstis on üks Sika kasvumudeli tugisammas, uuenduslikkus: esitati 333 uut patenditaotlust ja üle maailma juhitakse 20 globaalse tehnoloogiakeskuse tegevust. Sika on pühendunud säästvale arengule.  Sika jätkusuutlikkusestrateegia rakendamine on alanud edukalt – 2015. aastal ületas ettevõte enamuse seatud eesmärkidest.  Alates 2013. aastast tugineb jätkusuutlikkuse aruandlus globaalse aruandlusalgatuse suunistele G4 (GRI G4).

2017. aasta mais sisenes Sika  Šveitsi börsi juhtivasse turuindeksisse (SMI), mis sisaldab Šveitsi 20 parimat "Blue Chip" ettevõttet. See on verstapost Sika ajaloos ja suur saavutus, mis oli võimalik ainult tänu edukale kasvustrateegiale ja keskendunud jõudluse juhtimisele. 

2018. aasta mais allkirjastasid Sika, Burkardi pere ja Saint-Gobain lepingu, millega lõpetati ja lahendati vaidlus kõigi asjaosaliste ning nende vastavate aktsionäride ja sidusrühmade huvides.

2019. aasta mais viis Sika lõpule ettevõtte ajaloo suurima omandamise -  Parex. Selle omandamisega tugevdab Sika veelgi oma juhtivat positsiooni ehituskemikaalide valdkonnas.