Sika tulevast edu ei nähta pelgalt õige strateegia järgimises, vaid samaväärselt ka kõigi ettevõtte töötajate usalduses ja pühendumuses. Sika teekond globaalseks liidriks rajaneb ettevõtte ettevõtlusfilosoofial ja Sika hingel ("Sika Spirit").

Meie väärtused ja põhimõtted

Sika hing ("Sika Spirit") on tugevate väärtushinnangute ja printsiipide kogumi sünonüüm, millest koosneb ettevõtte DNA. Sika kultuur peegeldub viies juhtimisprintsiibis, milles peitub ettevõtte edu alus.

  1. Klient on esikohal
  2. Uuendusjulgus
  3. Säästvus ja Terviklikkus
  4. Mõjuvõim ja Austus
  5. Tulemuslik juhtimine
 

Klient on esikohal

Sika on pühendunud kõrgeimatele kvaliteedistandarditele vastavate toodete ja teenuste parima kvaliteedi tagamiseks ja hoidmiseks. Sika uuenduslikkus võimaldab mitte üksnes praeguse nõudluse rahuldamist, vaid ka tulevikuootuste ettenägemist. Kõik Sika lahendused peavad silmas kliendi edu ning lühiajalisele ärile keskendumise asemel ootame pigem pikaajalisi ja vastastikku kasulikke suhteid. Seda hoiakut rõhutab meie korporatiivne deviis: „Ehitame usaldust“

Sika tunneb uhkust ja on tänulik, et ettevõtte igapäevases tegevuses kaubamärgi lubadusele pühendumine on toonud kaasa Sika kolmnurga kujunemise – see on 100 aasta vanune visuaalne sümbol, mis on saanud üle maailma toimivuse, kvaliteedi, töökindluse ja ülemaailmsete teenuste sünonüümiks.

Pilt: Sika’s long history of innovation has led to unparalleled success in becoming a recognized global technology leader in many markets

Uuendusjulgus

Sika edu ja maine põhineb uuenduslikkuse pikaajalistel traditsioonidel. Sellele vastavalt on meie äri tuumaks uuenduste juhtimine ning keskendumine kvaliteetsete toodete ja meie klientide jaoks parimate lahenduste väljatöötamisele. Me oleme ettevõttes juurutanud Sika tooteloomeprotsessi, mis on tugevalt keskendunud liim-, tihendus-, summutus-, tugevdus- ja kaitsematerjalide süsteemide ja -lahenduste järjepidevale väljatöötamisele meie sihtturgude jaoks.Üle maakera asuvatesse Sika loodud tehnoloogikeskustesse ja laboritesse investeerimisega toome kasu meie partnerite, tarnijate ja teadlaste ülemaailmsele võrgustikule ja täidame oma lubadust olla igal pool klientidele lähedal.

Säästvus ja Terviklikkus

Sika peab ettevõtte arendamisel silmas pikemat perspektiivi ning suhtub oma klientidesse, huvirühmadesse ja töötajatesse austuse ja vastutustundega. Sika tegevus on tugevalt keskendunud ohutusele, keskkonnale, õiglasele kohtlemisele, ühiskondlikule kaasatusele, vastutustundlikule kasvule ja väärtuste loomisele.

Säästvus on Sika uuenduslikkuse peamine liikumapanev jõud. Nii ehitiste kui ka mootorsõidukite puhul on eesmärgiks vastupidavuse suurendamine ja nii energia- kui ka materjalitõhususe parandamine. Pingutame järjekindlalt nii oma ettevõtte kui ka meie toodetesse uskuvate partnerite ressursivajaduse vähendamise nimel. Meie algatused ja areng on organiseeritud Globaalse Aruandlusalgatuse raames.

Kids at Project Inspire Tanzania
Pilt: Sika Tanzania is supporting “ProjeKt Inspire”, an initiative aiming at opening career options to younger generations

Läbivalt on Sika jaoks esikohal ohutus. Meie edu eeltingimuseks on meie töötajate ja partnerite heaolu ja tervis. Ohutu töökeskkonna loomine on alati esmatähtis.

Sika soodustab ühiskondlikku ja majanduslikku edenemist kõigis riikides ja kogukondades, kus tegutsetakse. Sika toetab aktiivselt kohalike kogukondade sotsiaalseid projekte.  ÜRO globaalse kokkuleppe osalisena oleme võtnud kohustuse säästliku arengu üleilmsel toetamisel.

Sika ei tee aususe osas kompromisse ja rakendab oma töös kõrgeid eetikanorme. Sika käitumiskoodeks, "Code of Conduct",  määratleb ettevõtte ja kõigi selle töötajate standardid ja käitumisreeglid.

Employees from Sika Chile
Pilt: Sika Chile, Team Construction

Mõjuvõim ja Austus

Sika usub ettevõtte töötajate pädevusse ja ettevõtjavaimu. Sika arendabusalduslikke ja lugupidavaid töösuhteid ning ei kasuta võimu lihtsalt vormi pärast. Sika töötajad naudivad töötamist, olles üksteise ja meie klientide, tarnijate ning huvirühmade lähedasteks partneriteks.

Sika tööõhkkond on nii nõudlik kui ka innustav. Võimestatakse oma inimesi uute ideede väljatöötamisele ja pakkumisele. Me delegeerime otsustamise ja vastutuse pädevustasandile.

Sika sihiks on organisatsiooniüksuste maksimaalne detsentraliseerimine ja laia juhtimisulatusega lameda organisatsiooni juurutamine. Kõrgel kohal on töötajate koolitamine ja arendamine. Sika püüab arendada ettevõtte homseid juhte ning keskendub edutamisel ettevõttesisestele kandidaatidele.

 

Tulemuslik juhtimine

Sika eesmärk on suunatud edule ja oleme uhked väljapaistvate saavutuste ja turgude ootuste ületamise üle. Järgime oma visiooni ja eesmärke püsivalt ning pikaajalise vaatega.

Sika usub isiklikku vastutusse. Funktsioonid ja projektid on selgelt määratud. Üldiste tulude ja kulude eest vastutab üldjuht.

Sika finantstulemusi iseloomustavad paikapandud strateegiale põhinevad indikaatorid. Tulemuste hindamine põhineb turuosal, müügi juurdekasvul, kasumlikkusel ja kapitalitõhususel.