Edu Sikale ja edu Teile

Sikas hindame innovatsiooni julgust, püsivust ja koostegemise rõõmu. Me ootame palju, kuid ka meil on palju pakkuda. Meie eesmärk on premeerida tulemuslikkust ja pühendumist konkurentsivõimelise, tulemuspõhise hüvitise ja riigipõhiste hüvede kaudu. Selle, kuidas me koostööd teeme, määrab tugev väärtuste komplekt.

Väärtused ja Printsiibid

Klient on esikohal, Uuendusjulgus,, Säästvus ja Terviklikkus, Mõjuvõim ja Austus, Tulemuslik juhtimine- need on Sika peamised väärtused.

Need väärtused ja printsiibid pakuvad lähtepunkti kogu globaalsele tööjõule ja on kindlalt paigas kõigis Sika ettevõtetes. Usalduse, läbipaistvuse ja avatud kultuuril on meie ettevõtte kindel globaalne alus.

Tec Crete is delivering all the concrete for the One Vanderbilt office skyscraper

Arengu ulatus 

Ehkki eeldame, et töötajad saavutavad kokkulepitud eesmärgid, peame Sika´s töötamise olulisteks elementideks ka paindlikkust töökoha kujundamisel, rahvusvahelist karjäärivõimalusi ja meeskonnatööd.

Technical Meeting

Tugevus ja Usaldusväärsus 

Meie asutajad ehitasid Sika teerajaja ja ettevõtlikkuse alusele. Ja täna on julgus uuenduste poole pöörduda koos jõuga visadusele. Sika on pühendunud jätkusuutliku kasvu kindlustamisele, et säilitada ja luua pikas perspektiivis töökohti.

Extending service life of a bridge with Sika solutions

Individuaalne Vastutus 

Sika töötajate kõige silmatorkavam omadus on võime täita koos kõrge sotsiaalse kompetentsusega: teha uuendusi, austada erinevaid arvamusi ja viia vastavusse strateegiliste eesmärkidega. Kas teie eesmärk on esineda, silma paista ja oma tulemuste üle uhke olla? Siis on Sika see koht, kus olla.

Pragmaatiline töökeskkond 

Sika edendab töökeskkonda, kus töötajad saavad areneda vastavalt oma kutsekvalifikatsioonile ja isiklikele võimetele - püüdleme õhkkonna poole, kus saaksid areneda innovatsioon, jõudlus ja vastastikune austus. Keskkond, mis julgustab töötajaid teostama, tegema seda, mis töötab ja asju lõpule viima.

Tec Crete is delivering all the concrete for the One Vanderbilt office skyscraper

Uues suhtlemisviisid 

Uued suhtlemisviisid aitavad juhtkonnal ja töötajatel maailmaturul edu saavutada ning toetavad Sika kasvu. Me omame sotsiaalmeediat ja digitaalseid koostööruume, näiteks meie sotsiaalset sisevõrku - SikaWorld. Sikas aitab digitaalne meedia kaasa tegelike teadmiste loomisele ja levitamisele ning seda kasutatakse kogu meie värbamisprotsessi, töötajate koolituse ja igapäevase suhtluse ajal.

Sika Logo on Building

Sika Bränd

Sika kaubamärki tunnustatakse kogu maailmas innovatsiooni, kvaliteedi ja teenuse sünonüümina. Sika logo kombinatsioon rihmaga „Building Trust“ on osutunud väärtuslikuks kogu meie globaalse laienemise ajal. Kliendid kogu maailmas võivad olla kindlad, et Sika kvaliteeti ja teenust saavad nad kõikjal, kus nad Sika logo näevad.