Valdkonna juhtiva tehnoloogia edendamine

Liimide, hermeetikute ja põrandakatete tulevik nõuab aina kõrgemaid standardeid – tooteid, mis on jätkuvalt paremad kui alternatiivsetel tehnoloogiatel põhinevad, aidates samal ajal kaasa parema töökeskkonna loomisele iga kasutaja jaoks. Tänu Purform®-ile on täna käes uus polüuretaani jõudluse ajastu.

Rohkem jõudlust, ohutum töökeskkond

Tugev
Uni-versaalne
Vastupidav

Aastakümneid on polüuretaanil põhinevad hermeetikud, liimid ja põrandatooted võimaldanud suuremat jõudlust, ületades silikoonide ja hübriidhermeetikute võimekust paljudes tööstus- ja ehitusrakendustes. Purform®-iga tõstab Sika selle  standardi uuele tasemele.

Mis teeb selle võimalikuks?
Illustration of Sika Purform® polyurethane technology close up

Purform® tehnoloogial põhinevad liimid, hermeetikud ja põrandatooted, mis on loodud silmas pidades diisotsüanaadi monomeeride sisalduse viimist minimaalsele tasemele, pakuvad kõiki valdkonna juhtivate polüuretaanide eeliseid, sisaldades samal ajal vähem kui 0,1% monomeerset diisotsüanaati parema tervisekaitse ja tööohutuse tagamiseks. Purform® on aluseks uue põlvkonna parimatele Sika toodetele, mis on võimekamad, vastupidavamad ning vastavad tulevastele tervise- ja ohutusnõuetele. Kõik selleks, et saaksite täna ja tulevikus kõrgeima ohutuse ja jõudlusega tihendada, liimida ja kaitsta.

Polüuretaani uuestisünd

Sika Purform® Pure Performance red logo

Võrreldes alternatiivsete tihendus- ja liimitehnoloogiatega, nagu silaaniga modifitseeritud polümeerid (SMP), silikoonid, akrüüldispersioonid või polüsulfiidid, pakuvad Purform® polüuretaanid ideaalset tasakaalu nii mehaanilise võimekuse kui tervise- ja ohutusomaduste vahel.

Rohkem infot

Purform® tõstab need eeliseid uutesse kõrgustesse, täiustades polüuretaani ning muutes seeläbi valdkonna juhtivad liimid, hermeetikud ja põrandakattetehnoloogiad veelgi paremaks. Sika täielik tootmistehnoloogia eelpolümeerist lõpliku koostiseni võimaldab meie Sikaflex®, SikaBond, SikaTack®, SikaMelt® ja Sikafloor® liimide, hermeetikute ja põrandatoodete ainulaadseid funktsioonide kombinatsioone. Tulemuseks on kiiresti kasvav tootevalik, mis pakub täiustatud spetsiifiliste rahenduste eeliseid koos vähem kui 0,1% vaba monomeerse diisotsüanaadi sisaldusega, kõrvaldades seega vajaduse spetsiaalse REACH-i tervise- ja ohutusalase koolituse järele.

Mis muudab Purform® 'i eriliseks

Tõestatud üleüldine jõudlus

Strength icon illustration - arm flexing muscles
Tugevus

Ainult polüuretaanid vastavad autotööstuses nõutavatele kõrgetele tugevus- ja vastupidavusnõuetele.

 

 

Icon Flexibility
Elastsus

Polüuretaanid tagavad suurema venivuse madala pinge korral ja parema taastumiskiiruse kui SMP analoogid. Need on asendamatud hoone välispiirete pikaajaliseks hüdroisolatsiooniks.

Durability icon illustration - shield with sunshine and rain all-weather
Vastupidavus

Polüuretaanidel on suurepärane vastupidavus keskkonnamõjudele, nagu näiteks niiskus, erinevad kemikaalid ja mehaanilised mõjud. Samuti saab polüuretaanidele anda omadusi, mis muudavad nad vasupidavaks UV-kiirguse suhtes.

Work safety icon illustration - worker man with hardhat and glasses
Tööohutus

Purform® hermeetikute, põrandakatete ja liimide monomeerse diisotsüanaadi tase on ülimadal (0,1%), vähendades seeläbi töötajate kokkupuudet ohtlike ainetega ja välistades vajaduse REACHi diisotsüanaadi tervise- ja ohutusalase koolituse järele.

 

Purform® - Uus polüuretaani jõudlus

Purform® on puhas

Purform® tehnoloogia võimaldab toota ülimadala diisotsüanaadisisaldusega suure jõudlusega tooteid. Purform® tooted vähendavad seega kasutaja kokkupuudet ohtlike ainetega välistades samal ajal vajaduse spetsiifilise REACHi tervise- ja ohutuskoolituse järele.

Erinevalt silikoonidest või SMP-toodetest ei tekita PU-hermeetikud ja PU-liimid kõvenemise ajal ebasoovitavaid kõrvalprodukte nagu näiteks metanool.

Purform® on polüuretaan

Purform® on suure jõudlusega polüuretaan. Kõvade ja pehmete segmentide ainulaadne kombinatsioon polümeerides võimaldab luua ülitugevad liime, mis sobivad ideaalselt kasutamiseks autotööstuses. Samuti ka väga paindlikke hermeetikud, mida saab kasutada ehitussektoris.

Mõlemal juhul on tooted ülimalt vastupidavad ja kauakestvad isegi karmides tingimustes.

 

Purform® on jõudlus

Tootjana, kes katab kogu tootmisahela eelpolümeerist kuni lõpptoote koostiseni, saab Sika kavandada tooteid nii, et need vastaksid spetsiifilistele nõuetele. Näiteks on tootele võimalik anda omadusi mis muudavad nad mittemäärduvaks, pragunemiskindlaks või mittekolletuvaks. Samuti on võimalik luua tooteid mis nakkuvad spetsiifiliste materjalide ning aluspindadega.